Stypendia naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4778

Szanowni Państwo,

Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. “Prymus Pomorza i Kujaw”, “Humaniści na start!” oraz “Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach.

Szczegółowe informacje o projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów:

  1. “Prymus Pomorza i Kujaw” https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl
  2. “Humaniści na start!” https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl
  3. “Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobilizację dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne, a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję. Inspirując i promując młodych stypendystów, zwiększają Państwo ich szanse i aspiracje konieczne przy wyborze drogi życiowej i ścieżki edukacyjnej.

Informacje udzielane są pod numerami telefonów 668 506 961, 883 353 678, 571 293 087 lub 883 359 314 oraz na stronie Departamentu Edukacji https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl i platformie edukacyjnej www.edupolis.pl