Kolejne kilometry dróg wyremontowane!

7417
4 czerwca w Przechowie odbył się odbiór prac remontowych kładki nad Wdą. Wyremontowano poręcze, pomost, łożyska konstrukcji, betonowe elementy przyczółków oraz naprawiono nawierzchnię chodników w obrębie dojść do kładki. Powierzchnia kładki została zmieniona z drewnianej na kompozytową.
Natomiast 10 czerwca odebrano przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo. Podczas odbioru obecni byli: Wicestarosta Świecki – Franciszek Koszowski, Burmistrz Nowego – Czesław Woliński, Dyrektor PZD – Adam Meller oraz Członkowie Zarządu i Radni Powiatu Świeckiego.
Inwestycja polegała na wzmocnieniu i poszerzeniu jezdni drogi powiatowej do 5,0 m, wykonaniu nowych poboczy, oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego  w postaci linii krawędziowych. Ponadto w ramach poprawy poziomu brd na drodze zostały zamontowane punktowe elementy odblaskowe.
Wartość inwestycji: 1 165 541,76 zł