Rodzinny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

4681

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu
Sądowa 5, 86-100 Świecie, tel. 52/3311967

RODZINNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

Zapraszamy do udziału 

  1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu.
  2. Cele konkursu:

– ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego dla dzieci, młodzieży i rodzin,
– uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,
– integracja rodziny,
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.

  1. Odpowiedzi i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną.
  2. Uczestnikami konkursu są zespoły min. 2 osobowe, w których skład wchodzą dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym oraz ich rodzice/opiekunowie. Rodzic/opiekun jest liderem grupy.
  3. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Powiatu Świeckiego.
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Więcej informacji można uzyskać u Organizatora
na stronie internetowej www.bpswiecie.pl oraz pod nr tel. 52 3311967