Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

4356

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja). W tym roku będzie realizowany pod hasłem: “Zasmakuj w bibliotece”.

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:

“Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.
Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek.
To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to święto podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy, którym życzmy wszystkiego najlepszego! Dziękujemy za Waszą pracę na rzecz upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców naszego powiatu!