Dziękujemy UTP w Bydgoszczy!

3682

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w imieniu domów pomocy spolecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej składa serdeczne podziękowania Uniwerytetowi Technologiczno – Przyrodniczemu w Bydgoszczy za nieodpłatne przekazanie przyłbic ochronnych!