Informacja o zagrożeniu drzewostanów iglastych

4359

Szanowni Państwo,

w związku z obserwowanym w lasach wzrostem powierzchni uszkodzeń i zamieraniem drzewostanów iglastych spowodowanych zasiedlaniem drzew przez gradacyjne występowanie szkodników wtórnych, w tym w szczególności kornika ostrozębnego Ips acuminatus, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje o konieczności zachowania właściwego stanu sanitarnego lasu.

Załączniki