Nabór wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”

4699

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż nabór wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w roku 2020 odbywać się będzie się w okresie:

w ramach modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”:  od 1 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku

OD 1 MARCA 2020 ROKU WNIOSKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZĄD” MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA:

https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW :www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/
Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:
www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

MODUŁ I:

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” w roku 2020

Aktywny Samorząd Moduł Obszar A Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 2020

Aktywny samorząd Moduł I Obszar A Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 2020

Aktywny Samorząd Moduł I Obszar A Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 2020

Aktywny Samorząd Moduł Obszar A Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 2020

Obszar B Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu 2020

Obszar C Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 2020

Obszar C Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 2020

Obszar C Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 2020

Obszar C Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 2020

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 2020

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2020

W ramach modułu II termin naboru wniosków minął w dniu 31.03.2020r. W przypadku pytań dotyczących ewentualnej możliwości złożenia wniosku w ramach modułu II prosimy o kontakt telefoniczny z Działem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych pod nr tel. 52 568 32 04