Blisko pół miliona złotych przeznaczono na modernizację obiektów szkolnych…

4495

Blisko pół miliona złotych przeznaczono na modernizację obiektów szkolnych…

W minionym tygodniu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, odbyły się dwa odbiory robót budowlanych odbywających się w placówkach prowadzonych przez Powiat Świecki.

Prawie 111 tys. złotych wydano na inwestycję w I LO im. F. Ceynowy w Świeciu, która obejmowała wykonanie nowej nawierzchni sportowej oraz obrzeży chodnikowych urządzeń sportowych, a także umacnianie skarp poprzez humusowanie i ułożenie biowłókniny zawierającej mieszankę nasion traw. Prace trwały od stycznia 2020 r.

Natomiast w budynku byłego internatu ZSP w Nowem zmodernizowano instalację elektryczną: wewnętrzną linię zasilającą, oświetlenie podstawowe i awaryjne, rozdzielnic e0,4 kV, instalację gniazd wtyczkowych, instalację domofonową, instalację telewizji naziemnej. Inwestycja trwała 5 miesięcy i kosztowała blisko 360 tys. złotych.

– Modernizacje były absolutnie niezbędne – przekonuje Starosta Świecki Barbara Studzińska – Prace prowadzone w placówkach w Świeciu i w Nowem miały na celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków do nauki i rozwijania swoich pasji.

Inwestycje wykonano ze środków budżetu Powiatu Świeckiego.