Laptopy dla szkół!

7121
Dziewczynka odrabiająca lekcje na laptopie

W dniu 7 kwietnia br. zrealizowano pierwszą turę dostaw laptopów dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.

W ramach projektu Zdalna Szkoła Powiat zakupi i przekaże do szkół 40 laptopów z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.

Laptopy zostaną przekazane w użyczenie nauczycielom (10 sztuk) oraz uczniom (30 sztuk). Dyrektorzy szkół zostali dzisiaj upoważnieni przez Zarząd Powiatu do zawierania umów użyczenia tego sprzętu z nauczycielami oraz uczniami pełnoletnimi/opiekunami uczniów niepełnoletnich.

Po zakończeniu okresu epidemii, laptopy staną się własnością szkół.

Sprzęt dostarczony w pierwszej turze dostaw w najbliższych dniach zostanie przekazany do naszych szkół.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.