Najczęściej zadawane pytania w związku z koronawirusem część II

10517

Poniżej przedstawiamy Państwu listę pytań, które najczęściej padają podczas rozmów prowadzonych przez całodobową infolinię.

Czy za okres przebywania na kwarantannie przysługują mi jakieś świadczenia? Jeżeli tak to jakie?

Osobie odbywającej kwarantannę, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym (pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność pozarolniczą) przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Więcej informacji nt. świadczeń można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl w zakładce „koronawirus”.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku
z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Mąż/żona wraca na święta z zagranicy. Czy będzie mógł wrócić po okresie 7 dni do pracy za granicą?

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą wszystkie osoby przekraczające granice, także te, które na co dzień pracują w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Gdzie można odbyć kwarantannę na terenie powiatu?

Jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku braku możliwości odbycia kwarantanny domowej – organizują dla mieszkańców swoich gmin miejsca tzw. kwarantanny zbiorowej. Szczegółowe informacje nt. dostępności takich miejsc można uzyskać kontaktując się z Urzędem Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub Powiatową Stacją Sanitarną (+48 607 123 837).

Czy podczas odbywania kwarantanny domowej mogę korzystać z własnego ogrodu w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza?

Przez okres domowej kwarantanny osoby nią objęte nie mogą chodzić do prac czy po zakupy. Jedynym sposobem zaczerpnięcia świeżego powietrza może być wyjście na balkon lub własny ogródek, ale tylko wtedy, gdy zapewniony jest brak kontaktu z sąsiadami.