Najczęściej zadawane pytania w związku z koronawirusem część I

21534

Poniżej przedstawiamy Państwu listę pytań, które najczęściej padają podczas rozmów prowadzonych przez całodobową infolinię.

Zamieszczamy także odpowiedzi przygotowane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Żona/Mąż wraca z zagranicy? Co powinnam/powinienem zrobić?

Osoba powracająca z zagranicy niezwłocznie powinna skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Powiatu Świeckiego proszeni są o telefon: +48 607 123 837. Podczas rozmowy z pracownikiem sanepidu należy udzielić informacji, czy możliwe jest odbycie kwarantanny domowej.

Gdzie mam odbyć kwarantannę i jak długo?

Kwarantannę można odbyć w miejscu zamieszkania (kwarantanna domowa) lub, w przypadku braku takiej możliwości – w miejscu zorganizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, powiat). W obu przypadkach okres kwarantanny wynosi 14 dni.

Kogo mam poinformować, że wróciłam/em z zagranicy?

Osoba powracająca z zagranicy niezwłocznie powinna skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Powiatu Świeckiego proszeni są o telefon: +48 607 123 837.

Na granicy wypełniłem ankietę jednak żadna ze służb nie skontaktowała się ze mną. Co dalej robić?

W obecnej sytuacji, wzmożonego ruchu na przejściach granicznych, związanego z masowymi powrotami do kraju osób przebywających za granicą – dane pochodzące z kart lokalizacji (wypełnianych obowiązkowo podczas przekraczania granicy) mogą docierać z pewnym opóźnieniem do służb sanitarnych. Zaleca się aby osoba powracająca z zagranicy niezwłocznie skontaktowała się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Powiatu Świeckiego proszeni są o telefon: +48 607 123 837.

Od jakiego momentu liczony jest czas kwarantanny skoro nikt się ze mną
nie skontaktował (mimo zapewnień na granicy)?

Okres kwarantanny wynosi 14 dni – czas ten liczony jest od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Czy mąż może odbyć kwarantannę np. w campingu przy domu?

Istnieje taka możliwość, jednak w tym czasie osoba poddana kwarantannie bezwzględnie będzie musiała przestrzegać zasad ograniczonego kontaktu z pozostałymi mieszkańcami gospodarstwa domowego (brak bezpośredniego kontaktu lub zachowanie bezpiecznej odległości).

Czy mogę odebrać żonę/męża z lotniska?

Tak, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że w takim przypadku także należy poddać się obowiązkowej kwarantannie.

W najbliższych dniach powraca osoba z zagranicy. Nie ma stałego zameldowania. Gdzie ma się zgłosić i gdzie ma odbyć kwarantannę? Czy ma zgłosić to do Sanepidu czy na granicy?

Wzór karty lokalizacyjnej, którą wypełnia obowiązkowo każda osoba przekraczająca granicę, wymaga wpisania miejsca odbycia kwarantanny – w przypadku braku stałego miejsca zameldowania, należy podać miejsce czasowego pobytu lub zgłosić konieczność odbycia kwarantanny w miejscu zorganizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą dla miejsca docelowego.

Czy fakt planowanego powrotu trzeba zgłosić szybciej do Sanepidu czy dopiero
po przekroczeniu granicy?

Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania faktu powrotu z zagranicy. Można to jednak zrobić np. w przypadku braku możliwości odbycia kwarantanny domowej (w celu wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie odpowiednich służb i wyznaczenia miejsca odbycia kwarantanny).

Czy poradnie w szpitalu funkcjonują normalnie? Czy można przyjść na umówioną wizytę?

Poradnie specjalistyczne ograniczają przyjęcia, ale na różnych zasadach. Szczegółowe informacje najlepiej sprawdzić, o ile to możliwe, pod wskazanym przez szpital numerem telefonu + 48 41 240 1632 lub na stronie internetowej: http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/dla_pacjentow/rejestracja_on-line.

Część z nich udziela porad jedynie telefonicznie, inne pozwalają na wizyty tylko
po poprzednim uzgodnieniu telefonicznym i wskazaniu określonej godziny przyjścia. W wielu miejscach przekładane są również badania – wykonywane są jedynie te niezbędne i pilne.