Udostępnianie lasów dla społeczeństwa

6601

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami administracji rządowej dotyczącymi walki z koronawirusem każdy z nas powinien w maksymalnym stopniu ograniczyć przemieszczanie się i pozostać w domu. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania społeczeństwa pobytem w lesie. W związku z tym osoby, które jednak zdecydują się na wyjście do lasu, powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie.
Mając na uwadze potrzeby społeczne, leśnicy Kujawsko-pomorscy nie ograniczają możliwości przebywania w lesie. Lasy są dla Państwa otwarte, tak jak to było dotychczas, jednak korzystanie z nich w tym szczególnym czasie powinno odbywać się w sposób gwarantujący nam wszystkim bezpieczeństwo. Apelujemy, aby w  trakcie pobytu w lesie stosować się do wytycznych w zakresie korzystania z miejsc postoju, parkingów, ścieżek edukacyjnych oraz wież i tarasów widokowych. Prosimy również o unikanie miejsc, w których nadmiernie gromadzą się ludzie. Zagrożenie ze  strony wirusa SARS-CoV-2 zmusza nas do zmiany wielu zachowań, do których byliśmy przyzwyczajeni.
Apelujemy, aby nie pozostawiać śmieci i zadbać o to, by wszystko, co zabraliśmy ze sobą do lasu, wróciło z nami do domu.
Pamiętajmy także o tym, aby nie stwarzać sytuacji grożących pożarem lasu. W  okresie wiosennym, to zagrożenie jest największe!
Teraz bardziej niż kiedykolwiek doceniamy las i to, że możemy z niego korzystać.
Tylko od nas zależy, czy będziemy w nim bezpieczni.

Z poważaniem
Ireneusz Norbert Jałoza
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu