Praca Powiatowego Zarządu Dróg

8688

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, prosimy o przychodzenie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu jedynie w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniej wizyty w urzędzie. W innych przypadkach każdą sprawę można załatwić internetowo, mailowo lub telefonicznie:

1. Sekretariat
tel. 52 56 83 223
e-mail: sekretariat@drogi.csw.pl

2. Sekcja spraw pracowniczych, finansowo – księgowych i administracyjnych
tel. 52 56 83 221
tel. 52 56 83 222
e-mail: finanse@drogi.csw.pl

3. Sekcja Dróg i Mostów
tel. 52 56 83 224
tel. 52 56 83 225
tel. 52 56 83 226
tel. 52 56 83 227
tel. 52 56 83 228
e-mail:  drogi@drogi.csw.pl

4. Obwód Drogowo-Mostowy w Drzycimiu
ul. Świecka 1
86 – 140 Drzycim
tel. 52 38 20 111
Kierownik ODM tel. kom. 604 539 975
Z-ca Kierownika ODM tel. kom. 604 539 971

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP:
 /CSW-PZD/SkrytkaESP