Ograniczenia w orzekaniu o niepełnosprawności

7317

W związku z działaniami podejmowanymi celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę osób orzekanych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu informuje:

  1. Stawiennictwo na posiedzeniu składu orzekającego jest nieobowiązkowe.
  2. Osoby orzekane, które zechcą przybyć osobiście, powinny stawić się w budynku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na posiedzenie składu orzekającego zgodnie z godziną wskazaną na zawiadomieniu.
  3. Orzekani będą mogli zająć miejsce w poczekalni nie wcześniej niż 15 minut przed zaplanowaną godziną stawienia się przed składem orzekającym, w celu ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu.
  4. Środki niezbędne do umycia lub do dezynfekcji rąk są udostępniane zainteresowanym osobom orzekanym w każdym gabinecie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu.
  5. W przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie zawiadomić skład orzekający.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt:
tel.: +48 52 56 83 230
ogólny adres e-mail: pzoon@csw.pl