Utrudnienia w pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

7441

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Starosty Świeckiego zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem:

  1. korespondencyjnie na adres ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie
  2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
  3. za pośrednictwem poczty e-mail: pzoon@csw.pl
  4. telefonicznie pod numerami 52 56 83 230 lub 52 56 83 232

Posiedzenia w sprawach o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności będą odbywać się bez udziału osoby zainteresowanej. Osoby orzekane, które zechcą przybyć osobiście, powinny stawić się w budynku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na posiedzenie składu orzekającego zgodnie z godziną wskazaną na zawiadomieniu.

  • Orzekani będą mogli zająć miejsce w poczekalni nie wcześniej niż 15 minut przed zaplanowaną godziną stawienia się przed składem orzekającym, w celu ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu.
  • Środki niezbędne do umycia lub do dezynfekcji rąk są udostępniane zainteresowanym osobom orzekanym w każdym gabinecie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu.
  • W przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie zawiadomić skład orzekający.