Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Świeckiego

9693

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 roku lub odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).

Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333 lub 52 56 83 165.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Załączniki