Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.

10431

OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

 W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1,2,3,6,7 i 8 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

  1. Konkurs ofert nr 1.
    Nazwa podmiotu – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu.
    Nazwa zadania publicznego – „Organizacja imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmujący jednolity scalony kalendarz sportowy”.
    Wysokość przyznanych środków publicznych – 25.000,- zł.
  2. Konkurs ofert nr 2.

Nazwa podmiotu – Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” w Świeciu.
Nazwa zadania publicznego – „Kultura fizyczna i sport dla każdego”
Wysokość przyznanych środków publicznych – 15.000,- zł.

3. Konkurs ofert nr 3.

Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej  w Świeciu.
Nazwa zadania publicznego –Ochrona i promocja zdrowia  „Profilaktyka chorób nowotworowych”.
Wysokość przyznanych środków publicznych –5.000,- zł.

4. Konkurs ofert nr 6.

Nazwa podmiotu- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania publicznego- „Powiatowy  Ośrodek Aktywnej rehabilitacji Społecznej”
Wysokość przyznanych środków publicznych – 25.000,- zł

  1. Konkurs ofert nr 7.

Nazwa podmiotu – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Świeciu.
Nazwa zadania publicznego – „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”.
Wysokość przyznanych środków publicznych – 80.000,- zł.

  1. Konkurs ofert nr 8.

Nazwa podmiotu – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy
Nazwa zadania publicznego- „Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim – zwalczanie kłusownictwa wodnego”
Wysokość środków – 8.000,- zł.