ZSOiP w Świeciu czeka rozbudowa!

3950

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku ZSOiP w Świeciu w ramach realizacji projektu: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu”.

Przedmiotem zamówienia jest częściowa rozbiórka, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Roboty budowlane realizowane będą w ramach dwóch etapów.

Na sfinansowanie zadania przeznaczono kwotę w wysokości:
2 088 594,50 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)

W wyznaczonym terminie, w siedzibie Zamawiającego złożono pięć ofert: najwięcej – 3 mln 642 tys. zł zażądała firma Prof-Bud ze Świecia. Najmniej – 1 mln 976 tys. zł Rembud z Grudziądza.

Pierwszy etap przetargu obejmuje m.in. budowę nowego piętrowego skrzydła  wraz z nadbudową piętra. W efekcie tych prac szkoła powiększy się o cztery pracownie, z których korzystać będą papiernicy i elektrycy. Nowe oblicze zyska też centrum informatyczne i zaplecze biblioteczne. Ponadto zmodernizowane zostaną korytarze szkolne.  Pojawi się też winda.