Kolejne kilometry dróg zostaną przebudowane!

4723

W wyniku przeprowadzonych postępowań udało się rozstrzygnąć 3 przetargi na przebudowę dróg powiatowych oraz na konserwację kładki dla pieszych.

W lutym Powiat Świecki podpisał 3 umowy na łączną kwotę blisko 8,5 mln zł.

Największą inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. W  ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 5,97 km drogi. Powstanie również ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 2,72 km. Pomyślano o nowym oznakowaniu i oświetleniu ulicznym. Na skrzyżowaniu Jania Góra-Stążki powstanie rondo. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi 31 lipca 2020 r.

Wykonane zostaną również roboty konserwacyjne na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w miejscowości Przechowo. Zadanie obejmuje rozbiórkę pomostu drewnianego, piaskowanie konstrukcji kładki, wzmocnienie konstrukcji kładki wraz z wykonaniem nowych powłok antykorozyjnych. Montaż nowego pomostu w technologii desek kompozytowych. Korektę nawierzchni chodników w obrębie dojść do kładki. Planowany termin zakończenia prac – 30 czerwca 2020 r.

Wyłoniono także wykonawcę remontów cząstkowych nawierzchni  dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. Będzie nim firma S-Probud Sp. z o.o. ze Stargardu.