Nie żyje ksiądz Kazimierz Grajewski

4537

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza Kazimierza Grajewskiego – proboszcza starej fary.
Był człowiekiem niezwykłym – szczerym, skromnym, życzliwym i serdecznym. Zawsze witał się z uśmiechem, chętnie pomagał podczas organizacji wielu uroczystości służąc dobrą radą oraz wielką wiedzą.
Cieszymy się, że mogliśmy nazywać Go naszym Przyjacielem…
Niech spoczywa w pokoju!