Nagrody Starosty Świeckiego wręczone!

7747

29 stycznia 2020 r., podczas XVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, Starosta Świecki Barbara Studzińska wręczyła nagrody dla mieszkańców powiatu, którzy swoją wyjątkową postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.  Kategoriami, które zasłużyły na szczególne wyróżnienie są: działalność społeczna, ochrona zdrowia, sport, promocja powiatu.

W kategorii Działalność społeczna nagrodę otrzymała Pani Jolanta Piekarska,która od wielu lat  systematyczne działa na rzecz osób defaworyzowanych: cudzoziemców i seniorów. Szczególnym i rozpoznawalnym już w Polsce działaniem pani Piekarskiej jest Festiwal trzech Kultur (od 2012 r., VII edycji) – autorski projekt promujący dialog interkulturowy, nakierowany na akceptację cudzoziemców przez społeczność lokalną (zgłoszony do konkursu MSZ „Polska dla wszystkich” zdobył nagrody główne w 2012 i 2015, wyróżnienie w 2013). Na potrzeby FTK pani Piekarska aktywizuje całe środowisko – uczniów, parafię, władze, koło gospodyń, media. Dzięki FTK w Jeżewie „inny” nie znaczy „obcy”. Od 2016 roku p. Piekarska wolontariacko uczy Ukraińców (z sukcesami) języka polskiego jako obcego. W 2019 r. realizowała z uczniami nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „ Poznajmy się” projekt „Przyjazna szkoła” /2018-19/. Nowym, cennym działaniem jest cykl „Lekcja dla Rodaka”, którego celem jest przygotowanie środowiska na powrót Rodaków z Kazachstanu (gmina Jeżewo rozważa przyjęcie repatriantów). Od 2018 roku jest członkiem  Międzysektorowego Wojew. Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityką Migracyjną. Pani Piekarska aktywizuje seniorów. Zorganizowała cykl imprez „Sztafeta pokoleń”  (od 2017), współprowadzi warsztaty aktywizacji intelektualnej. Jest współautorką książek „ Aktywny senior”(2017) i „Senior sprawny intelektualnie” (2019). Konsekwentnie nagłaśnia konieczność aktywizacji intelektualnej seniorów – – bierze udział w spotkaniach autorskich, konferencjach itp. Działania pani Jolanty Piekarskiej wykraczają poza standardowe działania nauczycieli, poza realizację podstawy programowej obowiązującej szkole. Pani Jolanta jest nauczycielem z pasją. Jest kreatywna, pracowita, otwarta na drugiego człowieka. Realizuje zadania społeczne, które są reakcją na istotne potrzeby społeczne, zwłaszcza grup społecznie defaworyzowanych. Jej działania są znakomitą i rozpoznawalną wizytówką gminy i regionu.

Jej codzienna postawa i zaangażowanie na rzecz lokalnych środowisk zasługują na najwyższe uznanie. Od lat inicjuje działania skierowane do seniorów i cudzoziemców, które uczą tolerancji, szacunku i odnajdywania dobra w drugim człowieku.

W kategorii Ochrona zdrowia nagrodę otrzymała Pani Wiesława Łosińska. Pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach na stanowisku Kierownika Działu Usług Wspomagających, zajmuje się koordynacja pracy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, koordynacja pracy w zakresie terapii zajęciowej, pracy socjalnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia duchowego, promocja domu i współpraca ze społecznością lokalną. Jednocześnie Pani Wiesława jest członkiem Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych gdzie aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,  pozyskuje środki na działanie stowarzyszenia i animuje współpracę Mieszkańców Domu  ze społecznością lokalną. Osiągnięcia w trakcie pracy zawodowej oraz działalności na rzecz SWON :

 • stworzenie programu “Terapia przez sztukę”, zorganizowanie wielu wydarzeń: koncertów muzycznych, spotkań autorskich wystaw, plenerów malarskich z udziałem artystów z całego kraju,
 • działania na rzecz programu terapeutycznego “Hortiterapia”, współorganizacja imprez tematycznych, nasadzeń roślin, tworzenie działek permakultury, promocja zdrowego stylu życia, działania mające na celu podkreślenia dobroczynnego wpływu otaczającej nas przyrody na nasze zdrowie i funkcjonowanie,
 • integracja osób chorych psychicznie ze środowiskiem lokalnym, przełamywanie stereotypów na temat osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie żyjących w naszym otoczeniu,
 • tworzenie projektów, pisanie wniosków, pozyskiwanie grantów, pozyskiwanie sponsorów, w celu realizacji autorskich pomysłów i pomysłów współpracowników, adresowanych do osób niepełnosprawnych,
 • promocja Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach jako instytucji pomocy społecznej oraz ciekawego miejsca w regionie pod względem turystycznym,
 • współpraca z samorządami lokalnymi Urząd Gminy w Pruszczu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Urząd Marszałkowski w Toruniu, organizacjami samorządowymi w całym kraju,
 • dzięki podejmowanym działaniom w DPS w Gołuszycach zorganizowano koncerty np. takich artystów jak np.: Krzysztof Jaryczewski, zespół Jafia, Kapela Drewutnia, RasBass, Józef Broda, Na Górze, Robert Brylewski, Paweł “Kelner” Rozwadowski, Dawid Portasz. Krystian”K-Jah” Walczak,
 • spotkania autorskie np.: Michał Woroch, Światosław Wojtkowiak, Wojciech Konikiewicz, Radosław Kołpowski, Maciej Dobrowolski,
 • konferencja oraz szkolenia w zakresie hortiterapii z udziałem takich autorytetów jak np.: Beata Płoszaj – Witkowska, Agnieszka Krzymińska,
 • w latach ubiegłych nagrodzona za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych przez marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Wójta Gminy Pruszcz,
 • podejmowane działania oraz wydarzenia promowane były w prasie lokalnej, TVP Bydgoszcz, Radiu PiK, w trakcie niektórych wydarzeń udało się stworzyć profesjonalną dokumentacje filmową.

Działalność Pani Wiesławy Łosińskiej jako członka Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych zasługuje na uznanie. Dzięki jej codziennej pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą poznawać świat w wielu odsłonach i rozwijać swoje talenty.

W kategorii Sport nagrodę otrzymał Pan Michał Kulpa. Jest mieszkańcem Gminy Bukowiec, zawodnikiem niedosłyszącym, reprezentantem kadry narodowej osób głuchych , zawodnikiem  Świeckiego klubu WDA. Trenuje bieganie od  17 lat,  zawodowo biega od 10 lat. Na swoje  pierwsze większe osiągnięcie czekał 5 lat – w 2008r zdobył  pierwszy złoty medal Halowych Mistrzostw Polski w Spale. Pan Michał ma na swoim koncie 5 rekordów polski na hali 400m, 800m , 1000m  oraz na stadionie 400m i 800m. Wielokrotnie zdobywał  złote medale mistrzostw Polski na 400m i 800m . Największe osiągnięcia Pana Michała Kulpy:

 • złoto Mistrzostwo Europy na 800m (Kayserii Turcja2011 r.)
 • Brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Europy 4x400m (Tallin Estonia 2012 r.)
 • Finał Igrzysk Olimpijskich Głuchych na 800m – 7 miejsce (Samsun Turcja 2017 r.)
 • Finał Igrzysk Olimpijskich Głuchych na 800m – 9 mniejsce (Sofia Bułgaria 2013 r.)
 • Finał Mistrzostw Świata na 800m – 7 miejsce (Stara Zagora Bułgaria2016 r.)
 • Brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Europy na 800m (Homel Białoruś 2018 r.)
 • Brązowy medal w sztafecie 4x400m na 10 Mistrzostw Europy Głuchych w Lekkoatletyce Bochum-Wattenscheid Niemcy 21-28.07.2019r.
 • złoty medal Mistrzostw Polski Głuchych  na 800m  które odbyły się 22-23.06.2019r w Szczecinie

Pan Michał Kulpa 2020 r. przygotowuje się do  Mistrzostwa Świata w Radomiu, a jego głównym  celem jest wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w 2021 r. które odbędą się w Brazylii. Trenerem Pana Michała jest Pan Marek Jaros – Trener kadry narodowej od biegów średnich i sprintu.

Sukcesy sportowe Pana Michała Kulpy, zdobywane pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, stanowią najlepszy dowód na to, że wytrwałość w dążeniu do celu przynosi oczekiwane efekty. Realizując swoje cele jednocześnie promuje miejsce, z którego pochodzi i ideę sportu w Powiecie Świeckim.

W kategorii Promocja powiatu nagrodę otrzymał Pan Tomasz Pasiek. Podróżnik, fotograf, od 2014 roku koordynator projektu „Wolontariat  europejski” mającego na celu promocję naszego miasta wśród młodzieży europejskiej, pomysłodawca i organizator cyklu objazdowych wystaw grafiki „30/3”, promujących twórczość młodych artystów grafików pochodzących z powiatu świeckiego, organizator wystaw fotografii „Miasto na własność” prezentujących jego wizję miast europejskich mieszkańcom powiatu świeckiego, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, pomysłodawca i organizator Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean” oraz projektu podróżniczego „Four Oceans Expedition” mającego na celu dotarcie rowerem nad cztery oceany”.  Pan Tomasz Pasiek jest pomysłodawcą ruchu miejskiego „Świecie 2030”. Jest to grupa nieformalna, skupiająca osoby działające w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, organizacjach społecznych, ale też mieszkańców gminy Świecie. Członkowie ruchu chcą mieć wpływ na to w jakim kierunku rozwija się Świecie. Łączy ich przede wszystkim chęć wprowadzania pozytywnych zmian w przestrzeni publicznej i życiu naszego miasta i gminy. Chcą tworzyć atrakcyjny wizerunek miasta i gminy, zarówno dla mieszkańców jak i turystów oraz dbać o zrównoważony rozwój Świecia i podnoszenie komfortu życia w gminie  Świecie. Dodatkowo Pan Pasiek w latach 2013-2019 był koordynatorem europejskiego wolontariatu EVS. EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innych kultur. W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od kilku tygodni do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki działaniom Pana Tomasza do Świecia przyjeżdżają młode osoby m.in. z Hiszpanii, Węgier, Peru, Bułgarii, Japonii,  chcące poznać polskie tradycje i język. Dzięki jego zaangażowaniu na terenie Powiatu Świeckiego odbywały się także Europejskie Spotkania Międzykulturowe: to cykl prezentacji przybliżających kulturę krajów wolontariuszy zagranicznych goszczonych przez TMZŚ w ramach Wolontariatu Europejskiego oraz strukturę i dziedzictwo całej Unii Europejskiej. Spotkania odbywały się we wszystkich szkołach powiatu świeckiego: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich struktura i tematyka są zróżnicowane pod względem wieku odbiorców. Podczas ESM uczniowie nie tylko mieli możliwość poznania nowej kultury i osób z odmiennych kręgów kulturowych, ale też prezentowali często polskie tradycje, język i kuchnię. Dzięki temu również zagraniczne wolontariuszki goszczone przez TMZŚ miały możliwość dowiedzenia się więcej o nowym kraju, w którym zamieszkały oraz poznania nowych osób w  środowisku, w jakim od niedawna funkcjonują. Pan Tomasz Pasiek wspiera młodych artystów pomagając im w organizacji wystaw na terenie całego kraju. Jego projekt „Świecka Sztuka” promuje współczesnych, młodych artystów z miasta Świecia oraz całego powiatu świeckiego. Pan Tomasz Pasiek jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean” – to pierwsza w naszym regionie impreza skupiona na tematyce około-podróżniczej. Impulsem do jej stworzenia była chęć rozwijania w mieszkańcach Powiatu Świeckiego i okolic oraz wszystkich uczestnikach Festiwalu pasji podróżniczych, inspirowania do przełamywania własnych barier i uprzedzeń oraz przyczynienie się do poznawania rożnych kultur, miejsc i obyczajów w możliwe najbardziej namacalny sposób. Jest inicjatorem wielu rajdów rowerowych – Wiosennego Rajdu Rowerowego Zakątkami Powiatu Świeckiego, Najmniejszego Rajdu Świata oraz Rajdu Europejskiego. Wszystkie wspomniane wydarzenia cieszą się olbrzymią popularnością, a zaproponowane przez organizatora trasy ukazują piękno naszego regionu.

Działalność Pana Tomasza Pasiek w obszarze kultury i turystyki oraz zaangażowanie w sprawy społeczne zasługują na najwyższe uznanie. Jego miłość do podróży inspiruje do przełamywania własnych barier oraz przyczynia się do poznawania rożnych kultur, miejsc i obyczajów w możliwie najbardziej namacalny sposób.