Biuro Rzeczy Znalezionych – wezwanie do odbioru rzeczy.

9028

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908 t.j.) Starosta Świecki wzywa osobę uprawnioną do odbioru rzeczy znalezionej: kluczyka samochodowego znalezionego w dniu 13 stycznia 2020 r. w Świeciu. Termin do odbioru rzeczy znalezionej upływa w dniu 13 stycznia 2022 r.
W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, II piętro, pokój nr 305 lub telefonicznie pod nr telefonu   (52) 56 83 176. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności

Pouczenie
Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.