Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

4598

27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładacie w codzienną pracę i realizację powierzonych zadań.

Życzymy, aby wykonywana praca dawała Państwu dużo satysfakcji i radości, aby była źródłem uznania oraz należnego szacunku ze strony całej lokalnej społeczności i pozytywnie motywowała do dalszych działań.

Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.
Z wyrazami szacunku i uznania

Starosta Świecki
Barbara Studzińska

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski