Podsumowaliśmy 2019 rok…

4677

W miniony piątek tj. 17 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące działania promocyjne Powiatu Świeckiego w roku 2019. Wzięli w nim udział przedstawiciele branży turystycznej, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, parków krajobrazowych, nadleśnictw oraz instytucji kultury.

Zaproszonych gości przywitała Starosta Świecki Barbara Studzińska, która wyraziła swoją wdzięczność za wspaniałą współpracę w minionym roku i wkład w rozwój turystyki na terenie Powiatu Świeckiego.

Podczas spotkania mówiono także o planach na rok 2020, w tym o Święcie Kociewia, Walnych Plachandrach oraz 100. rocznicy powrotu Powiatu Świeckiego do Macierzy.

Wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym spotkaniu serdecznie dziękujemy!