Konferencja poświęcona planowaniu rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego

4705

Dzisiaj tj. 14.01.2020r. Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki bierze udział w Konferencji poświęconej planowaniu rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kontekście założeń polityki spójności Unii Europejskiej oraz otwierającej prace nad strategią rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2030 roku.

Na konferencji poruszane są tematy dotyczące wyzwań rozwoju województwa kujawsko–pomorskiego na III dekadę XXI wieku w kontekście formułowania założeń nowej strategii rozwoju województwa oraz przekazywane są informacje dotyczące Polityki Spójności UE w latach 2021-2027 wraz z prezentacjami założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 jako istotnego instrumentu finansowania rozwoju województwa.

Przekazana zostanie również informacja o harmonogramach prac nad dokumentami programowymi, określającymi założenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego .

Spotkanie zakończy się dyskusją na temat kierunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.