Spotkanie podsumowujące rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego

4633
W dniu 16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego.
Starosta Świecki Barbara Studzińska przedstawiła działania powiatu w zakresie bezpieczeństwa m.in. informację o działaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego. Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Olszewski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Piotr Tkaczyński oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP Janusz Gerke przedstawili działania służb w 2019 roku w zakresie bezpieczeństwa. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania wielozadaniowego, specjalistycznego drona dla OSP Błądzim, który został współfinansowany ze środków Powiatu Świeckiego. Urządzenie będzie używane jako element rozpoznawczy w działaniach ratowniczych na terenach całego powiatu. Jest to jedyne takie urządzenie w zasobach strażaków ochotników w Polsce.