Ruszył nabór wniosków o przyznanie Nagród Starosty Świeckiego!

3782

Do końca roku można składać wnioski (poniżej) o przyznanie Nagrody Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia.

Nominować można osoby fizyczne, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego w następujących kategoriach:

a.      działalność społeczna, w szczególności:

·         zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, w tym inicjowanie działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, wolontariat,

·         działania związane z ochroną zwierząt i środowiska naturalnego;

b.      ochrona zdrowia, w szczególności:

·         realizacja programów i przedsięwzięć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,

·         pomoc osobom dotkniętym chorobami bądź niepełnosprawnością;

c.       sport, w szczególności:

·         szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,

·         zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży,

·         organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, przyczyniających się do promocji powiatu i popularyzacji sportu wśród jego mieszkańców;

d.      promocja powiatu, w szczególności:

·         działania przyczyniające się do budowania patriotyzmu lokalnego,

·         realizacja autorskich projektów artystycznych,

·         organizacja wydarzeń kulturalnych,

·         przedsięwzięcia lub dokonania o zasięgu ogólnopolskim promujące powiat.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje, instytucje, samorządy lokalne.

Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji papierowej, drugi w wersji elektronicznej w formacie  edytowalnym lub na dowolnym nośniku elektronicznym.

Wnioski należy składać osobiście Starostwie Powiatowym w Świeciu lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Gen. Hallera 9
86-100 Świecie

Wersję elektroniczną wniosku można przesłać na adres: sekretarz@csw.pl

Załączniki