Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w grudniu!

4245

      O G Ł O S Z E N I E

Starosta Świecki uprzejmie informuje, że organizacja pracy Wydziałów Starostwa w miesiącu grudniu 2019r., będzie wyglądała następująco:

– 14 grudnia 2019r. (sobota): Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pracuje w godzinach od 7:30 do godz. 15:30,

– 24 grudnia 2019r.(wtorek): Kasa Starostwa Powiatowego w Świeciu będzie czynna od godziny 7.30 do godziny 12.00, Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu przyjmuje wnioski w godzinach od 7.30 do godziny 12.00,

– 27 grudnia 2019r. (piątek) Starostwo nie pracuje,

– 31 grudnia 2019r. (wtorek): Kasa Starostwa Powiatowego w Świeciu będzie czynna od godziny 7.30 do godziny 10.00, Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu przyjmuje wnioski w godzinach od 7.30 do godziny 10.00.

W dniach od 30 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie będzie możliwości dokonywania opłat przy użyciu kart płatniczych w Kasie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 oraz w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wojska Polskiego 173. Powyższe zmiany związane są z koniecznością dokonywania rozliczeń pieniężnych z bankiem oraz przeprowadzeniem rocznej inwentaryzacji.

Za utrudnienia przepraszamy.