Stypendia Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone!

6473

Wczoraj (2 grudnia) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych naszego powiatu odebrało dyplomy potwierdzające przyznanie im stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wziął udział  Pan Franciszek Koszowski – Wicestarosta Świecki, który wręczył nagrody uczniom, którym przyznano stypendium. Stypendium otrzymało 7 uczniów szkół publicznych i 3 uczniów szkół niepublicznych, z czego 2 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, 1 uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, 2 uczniów z Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu i 1 uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest tylko jednemu, najlepszemu uczniowi danej szkoły.