Świecimy przykładem nie plastikiem!

297

Powiat Świecki namawia: Świeć przykładem – nie plastikiem!
Już w najbliższych dniach na targowiskach i przy marketach szukajcie osób w koszulkach kampanii „Powiat Świecki – świecimy przykładem nie plastikiem”. Będą rozdawać ZA DARMO! eko-torby. Na ulotkach, dodawanych do toreb, przeczytacie zasady ograniczania plastiku.
Kampania „Powiat Świecki – świecimy przykładem nie plastikiem” jest finansowana ze środków budżetu powiatu. Ma na celu podjęcie działań dążących do wyeliminowania z codziennego używania toreb foliowych i zastępowanie ich produktami ekologicznymi oraz prowadzenie działań zwiększających świadomość proekologiczną mieszkańców. Razem z nami świecą przykładem Fundacja Aktywizacji i Integracji oraz Fundacja Makowo..