Ogłoszenie wyników konkursów ofert w zakresie NPP w 2020 roku.

7112

OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 W wyniku otwartych konkursów ofert nr 15 i 16 na realizację zadań publicznych  w formie powierzenia realizacji zadania dotację otrzymało: Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

  1. Konkurs ofert nr 1. Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 1”. Wysokość przyznanych środków publicznych – 62.040,- zł.
  2. Konkurs ofert nr 2. Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2”. Wysokość przyznanych środków publicznych- 62.040,-zł.

Starosta Świecki
Barbara Studzińska