Stanowiska Zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Dróg będą nadal działać

4619

W dniu 15 listopada 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Świeckim z Wójtami Gmin Jeżewo, Osie i Drzycim w sprawie działania Stanowiska Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Stanowisko Zamiejscowe z dniem 1 stycznia 2020 roku czynne będzie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. poniedziałek – piątek w godzinach pracy Urzędu Gminy Jeżewo.

Stanowisko to będzie realizowało wszystkie czynności związane z rejestracja pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego oraz dokonania adnotacji w dowodach rejestracyjnych.