„Nowoczesność – wyzwania, szanse i zagrożenia”

4665
III KONFERENCJA DLA BIBLIOTEKARZY, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW
„Nowoczesność – wyzwania, szanse i zagrożenia”
8 listopada 2019r.  w  Spółdzielczym Ośrodku Kultury “Stokrotka” w Świeciu odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu. W tym roku audytorium stanowili bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze oraz osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą  i osobami w starszym wieku. Celem konferencji było pokazanie szans, wyzwań i zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji. Człowiek w dobie nowoczesności staje się konsumentem a jego wartość wyznacza to co, i jak często konsumuje. Współcześnie zmienia się stosunek do czytania, kultury ale także stosunek do drugiego człowieka. Jak wobec tego zachęcić dzieci i ludzi dorosłych do czytania i aktywności intelektualnej oraz przywrócić właściwe miejsce relacjom międzyludzkim?
Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zakupu książek.
 Wychowanie do wartości – literatura dla dzieci i młodzieży” –    
Wiesława Jędrzejczykowa Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura

“Bo mózg jest jak mięsień – trzeba go ćwiczyć“, czyli o aktywizacji intelektualnejseniorów.” – dr Jolanta Piekarska i Wiesław Piekarski

Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci. Cyberzaburzenia” –dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko

      Prelegentami na konferencji byli:

  • Wiesława Jędrzejczykowa Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura.
  • Jolanta Piekarska doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.Nauczycielka języka polskiego. Finalistka Nagrody im. Sendlerowej  „Za naprawianie świata”.
  • Wiesław Piekarski trener rozwoju jednostki i grupy. Autor projektu „Aktywny senior” podejmującego problem aktywizacji intelektualnej seniorów z terenów defaworyzowanych.
  • Mariusz Jędrzejko  dr hab. prof. nadzw. – Dyrektor Naukowy  Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku autor licznych publikacji dotyczących narkotyków, dopalaczy oraz zagrożeń, jakie niosą środki masowego przekazu.