Wiemy już kto jest Najlepszym czytelnikiem Powiatu Świeckiego!

4720

Organizatorem Konkursu „Najlepszy czytelnik Powiatu Świeckiego” była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu i został on objęty patronatem Pani Starosty Barbary Studzińskiej. Konkurs  miał charakter otwarty, uczestnikami konkursu byli czytelnicy którzy korzystali ze zbiorów co najmniej jednej z bibliotek publicznych Powiatu Świeckiego także filii bibliotecznej. Do udziału w Konkursie można było przystąpić w dowolnym terminie w okresie od 1. 03. 2019 r. – 30. 09. 2019 r . Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy złożyli w terminie kompletny formularz zgłoszeniowy i kartę odwiedzin w bibliotece.

Do konkursu przystąpiło 37 osób z 6 bibliotek, którzy wypożyczyli łącznie 2759 książek (średnio 74 książki na jednego czytelnika czyli 10 książek na miesiąc).

Biblioteki, które brały udział w konkursie to: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu. Najwięcej uczestników zgłosiło się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie.

Największą grupę uczestników stanowiły osoby dorosłe, zaś najmniejszą czytelnicy od 11 do 17 lat.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

I Kategoria – czytelnicy do lat 10

1 Miejsce – Lena Rykaczewska GBP Nowe
2 Miejsce – Julia Januszewska GBP Świekatowo
3 Miejsce – Hanna Łaska  GBP Świekatowo
Wyróżnienie – Katarzyna Skwiercz GBP Świekatowo
Wyróżnienie – Stanisław Skwiercz GBP Świekatowo
Wyróżnienie – Łucja Świtała GBP Nowe
Wyróżnienie za zainteresowania czytelnicze – Fabian Laskowki GBP Nowe

II Kategoria – czytelnicy od 11 do 17 lat
1 Miejsce – Dawid Koślak MBP Świecie
2 Miejsce – Nikodem Kozłowski GBP Nowe
3 Miejsce – Weronika Przybysz  GBP Świekatowo

III Kategoria – czytelnicy dorośli
1 Miejsce – Lucyna Walkowiak  MBP Świecie
2 Miejsce – Jolanta Kirszenstein  GBP Nowe
3 Miejsce – Renata Rykaczewska GBP Nowe
Wyróżnienie – Aleksandra Czechowska  GBP Nowe
Wyróżnienie – Stanisława Kortas GBP Nowe
Wyróżnienie – Gertruda Klinikowska GBP Świekatowo
Wyróżnienie – Aleksandra Zdunek GBP Nowe