Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zadań kulturalnych oraz sportowych na rok 2020!

4482

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych z budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020!

Wnioski należy składać do dnia 30 października 2019 roku osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego, który znajduje się poniżej.

Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającymi na rok 2020 obchodami VI Kongresu Kociewskiego, Komisja ds. oceny wniosków w pierwszej kolejności będzie rozpatrywała wnioski związane z tematyką Kociewia.

W razie pytań prosimy o kontakt: 52 56 83 165 lub mailowo promocja@csw.pl

Załączniki