Informacja dla organizacji pozarządowych!

7225

Małe zlecenia dla organizacji pozarządowych – art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Świeckiego informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną z załączonym wzorem , na realizację w 2019 roku zadań publicznych, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) – w zakresie:

  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 11.500 zł;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5.000 zł;
  • ochrony i promocji zdrowia – 15.000 zł.

Charakterystyka projektu składanego w ramach trybu art. 19 a ustawy:

  • wysokość dofinansowania zadania publicznego ze środków Powiatu  nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
  • okres realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 56 83 176

Załączniki