Wręczenie Nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

4688

Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w  dniu 11 października 2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Powiatu Świeckiego: Pani Barbara Studzińska – Starosta Świecki, Pan Franciszek Koszowski – Wicestarosta Świecki, Pan Adam Knapik – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego, Pani Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz Pani Urszula Kempińska – Czerwińska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego, a także wyróżniona kadra pedagogiczna Szkół i Placówek prowadzonych przez Powiat Świecki – łącznie: siedmiu dyrektorów, jeden wicedyrektor i 10-u nauczycieli i dwóch pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki wyróżniła Nagrodą z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. następujących nauczycieli:

 • Joanna Maria Chmielecka – Nauczyciel języka angielskiego
 • Katarzyna Zwolińska – Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych
 • Małgorzata Kamińska – Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa
 • Tomasz Parol – Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 • Piotr Kamiński – Wicedyrektor, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o kulturze oraz wychowania fizycznego
 • Eleonora Lewandowska – Dyrektor
 • Hanna Jurek – Dyrektor
 • Ewa Szczepanowska – Dyrektor
 • Dorota Chyłła – Nauczyciel szkoły specjalnej, oligofrenopedagog
 • Wiesław Pietrzak – Nauczyciel szkoły specjalnej, oligofrenopedagog
 • Edmund Zająkała – Nauczyciel języka angielskiego
 • Krystyna Gradkowska – Nauczyciel bibliotekarz
 • Józef Brózdowski – Wicedyrektor
 • Elżbieta Andryszek-Ziółkowska – Nauczyciel matematyki
 • Katarzyna Dominik-Kufel – Nauczyciel języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego
 • Helena Włochowicz – Pedagog
 • Mariola Nadolna – Pedagog