Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu

4468

W dniu 13 września 2019 r. odbył się odbiór robót budowlanych pn. „Wymiana ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”. Zakres zadania obejmował m. in. demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia oraz montaż szlabanu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu. Roboty budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH-POL” Grzegorz Zaorski z siedzibą w Brzozie, ul. Powstańców Wielkopolskich 60 c, 86-061 Brzoza w terminie od 30 lipca 2019 r. do 9 września 2019 r.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 176.142,00 złote. Zadanie wykonano ze środków budżetu Powiatu Świeckiego.