Komunikat PWIS w Bydgoszczy w związku z awarią oczyszczalni ścieków w Warszawie

6983

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy informuje, że ze względu na zrzut ścieków do Wisły z Oczyszczalni Ścieków “Czajka” w Warszawie, zaleca się ostrożność w kontakcie z wodą z rzeki Wisła z uwagi na fakt, iż istnieje ewentualne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody.

Nie należy używać wody z Wisły do spożycia, do kontaktu z żywnością oraz do kąpieli. Apeluje się także o rozwagę podczas uprawiania sportów wodnych, które wiążą się z możliwością wchodzenia do wody w rzece. Zaleca się tymczasową rezygnację z korzystania z łowisk nad Wisłą, z nawadniania upraw oraz pojenia zwierząt wodą z rzeki Wisły.

Nie ma żadnego zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie województwa (na trasie przepływu zanieczyszczeń) na rzece Wiśle nie ma powierzchniowych ujęć wody, z których woda pobierana byłaby do zaopatrywania ludności w wodę.