ASF głównym tematem na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7834

W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie decyzją Starosty Świeckiego zostało zwołane w związku z trudną sytuacją epizootyczną i gospodarczą dotyczącą rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików na terenach dotychczas wolnych od tej choroby oraz realnym zagrożeniem przedostania się wirusa na teren województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na dużą skalę zagrożenia,  a także problematykę związaną z potrzebą podjęcia działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby Starosta Świecki na przedmiotowe spotkanie zaprosiła Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu, gminnych koordynatorów ds. ASF, a także sołtysów.

Tematem przewodnim przedmiotowego posiedzenia było utrzymywanie się sytuacji poważnego zagrożenia epizootycznego, wywołanego wystąpieniem na obszarach sąsiednich województw ognisk afrykańskiego pomoru świń, odpowiednio w stadach trzody chlewnej i u dzików.

Posiedzenie przeprowadzono wg następującego porządku:

  1. Omówienie aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenach dotychczas wolnych od tej choroby oraz zagrożenia przedostania się wirusa na teren województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawienie obecnej sytuacji w kraju i omówienie możliwych zagrożeń dla powiatu.
  2. Omówienie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby na terenie powiatu.