Wyniki Matur 2019 w Powiecie Świeckim!

4350

Egzamin maturalny przeprowadzany był w 6 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 262 abiturientów.

Odsetek sukcesów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Świecki w maju wyniósł 84,4 %  i jest wyższy od wyniku zdawalności w całym kraju o 3,9 punktu procentowego.

Najwyższym wskaźnikiem zdawalności egzaminu maturalnego w liceach może poszczycić się I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu, gdzie odsetek sukcesów wynosi 97,2 %, a 3 osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu, są uprawnione do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

Najwyższym wskaźnikiem zdawalności egzaminu maturalnego w technikach może poszczycić się Technikum w Świeciu (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych), gdzie odsetek sukcesów wynosi 75,0 %, a spośród 22 osób, które nie zdały egzaminu – 12 jest  uprawnionych do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a za zdających egzamin w sierpniu trzymamy kciuki!