Wysoka woda? Pożar lasu? Jesteśmy przygotowani!

8123

W dniu 31 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie decyzją Starosty Świeckiego zostało zwołane w związku z niepokojącą sytuacją hydrologiczną na rzece Wiśle i ogłoszonym z dniem 29 maja br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego stanem pogotowia przeciwpowodziowego dla terenów nadwiślańskich województwa. Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni środkowego odcinka rzeki oraz istniejące i prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego Włocławek, stwarzały realne zagrożenie wystąpienia stanów wody przekraczających stany ostrzegawcze na terenie powiatu świeckiego.

Na posiedzeniu PZZK obecni byli również członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego, a także Dyrektorzy Zarządów Zlewni właściwych dla obszaru powiatu (PGW ZZ Tczew, PGW ZZ Toruń, PGW ZZ Chojnice) oraz Kierownicy Nadzorów Wodnych (NW w Świeciu, NW w Chełmnie, NW w Grudziądzu), których Starosta Świecki zaprosiła z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rzece Wiśle. Zaproszeni goście szczegółowo przedstawili aktualną sytuację hydrologiczną na rzece oraz obecny stan wałów przeciwpowodziowych. Omówiono też dotychczasowo przeprowadzone, jak i planowane inwestycje, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo terenów nadwiślańskich.

Kolejnym, równie istotnym punktem posiedzenia była analiza działań ratowniczych podczas pożarów w gminie Jeżewo w dniu 23 kwietnia br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu szczegółowo przedstawił i omówił sytuację z dnia 23 kwietnia, tym samym zobrazował z jak ogromnym i dynamicznym żywiołem zmagały się jednostki PSP i OSP (w walce z pożarem udział brały jednostki z kilku powiatów). Omówiono także koszty przeprowadzonych działań ratowniczych i powstałe straty
w sprzęcie.

Ostatnim tematem posiedzenia było przygotowanie do okresu letniego, a tym samym wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedyskutowano zagadnienia związane organizacją obozów  i związanymi z tym zasadami bezpieczeństwa. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu przedstawił zagadnienia i obowiązki wynikające z przeprowadzanych kontroli, którym poddawane są autokary przewożące dzieci i młodzież.