Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

7084

W dniu 3 czerwca 2019 roku Starosta Świecki zorganizowała spotkanie dotyczące przygotowań jednostek samorządu terytorialnego do wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Projekt ustawy czeka na podpis Prezydenta, więc czas pomyśleć o zadaniach jakie czekają samorządy w tym zakresie.

Na spotkaniu pracownicy Starostwa Powiatowego przedstawili założenia zawarte w ustawie opierając się w szczególności na przepisach epizodycznych obowiązujących do końca 2021 roku. Zamiarem ustawodawcy jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu małych miejscowości. Pomysł z pewnością słuszny, gdyż rachunek ekonomiczny na przestrzeni lat zweryfikował sieć połączeń autobusowych i na dzień dzisiejszy funkcjonują te, które przynoszą dochód dla przewoźników. W sposób naturalny zaczęto likwidować połączenia deficytowe, pozbawiając mieszkańców możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Rozwiązaniem na to ma być wspomniany Fundusz. Ustawodawca gwarantuje dopłatę do jednego wozokilometra w wysokości do 1 zł., natomiast samorządy mają zapewnić minimum 10% dofinansowania pomniejszone o kwotę ze sprzedaży biletów. Wynika stąd, że obciążenie budżetów gmin i powiatu może okazać się znaczące i w konsekwencji nierealne do wykonania biorąc pod uwagę średnią cenę wozokilometra na poziomie 4,20 zł. Bolączką jest również brak możliwości zwiększenia częstotliwości kursów na danej linii. Dopłacie podlegają tylko nowe linie lub te, które nie funkcjonują od co najmniej trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. W dyskusji pojawiły się też inne wątpliwości, jednak spotkanie zakończono w nadziei, że akty wykonawcze doprecyzują wszystkie szczegóły.

Starosta Świecki  zapewniła, że kolejne spotkanie odbędzie się tuż po wejściu w życie ustawy (miesiąc od ogłoszenia w Dz. U.) i po pojawieniu się właściwych rozporządzeń.