Informacja o wynikach konkursów ofert w 2019 roku.

7517

OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 13 i 14 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

 1. Konkurs ofert nr 13 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Nazwa podmiotu – Pomorsko Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy
  Nazwa zadania publicznego –„Zdrowie pszczół jest najważniejsze”
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 5.000,- zł.
 2. Konkurs ofert nr 14 w zakresie wspierającym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  a) Nazwa podmiotu – Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu.
  Nazwa zadania publicznego – „Aktywny wypoczynek w Tatrach ”
  Wysokość przyznanych środków publicznych –6.400,- zł.
  b) Nazwa podmiotu – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Serock
  Nazwa zadania publicznego Tatry- moja wielka przygoda. Kultura, sport i wypoczynek.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 12.100,- zł                                                                                    Starosta Świecki