Czekamy na nowych Ambasadorów Kociewia!

9253

26 marca 2019 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Bytoni k. Zblewa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie kapituły przyznającej honorowe tytuły: Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia. Pomysłodawca Ambasadora Kociewia, gospodarz miejsca i prezes zblewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Tomasz Damaszk zaproponował nową kategorię, którą będą honorowani biznesmeni kociewscy.

Przypomnimy, że pomysł przyznawania wyróżnień propagatorom Kociewia pojawił się w ubiegłym roku w trakcie przygotowań do pierwszego zjazdu Kociewiaków, czyli Plachandrów Kociewskich, które  odbyły się 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie. Kapituła przyznała wtedy tytuł Ambasadora Kociewia Wojciechowi Cejrowskiemu i zespołowi folklorystycznemu z Pelplina “Modraki”.

Dla młodych twórców  przeznaczone są Perełki Kociewia. W 2018 r. otrzymali je pochodząca ze Smętowa pracownica Muzeum Ziemi Kociewskiej Izabela Czogała oraz pochodzący ze Zblewa organista archikatedry  w Gdańsku-Oliwie Patryk Podwojski.

Również w tym roku kapituła ogłasza nabór wniosków o nadanie ww. wymienionych tytułów. Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentująca różne sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i   charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju  gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia. Pomysłodawcą wyróżnień dla młodych kociewiaków jest Gertruda Stanowska – regionalistka z Bytoni.

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.walneplachandry.pl  Składać zaś należy w terminie do 31 maja 2019 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia), O nadaniu tytułu zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej miesiąc przez 2. Plachandrami Kociewskimi, które odbędą się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Wirtach.

Warto promować, honorować, wyróżniać i nagradzać tych, którzy podkreślają swoją tożsamość, zaznaczają swoje pochodzenie, przyznają się do swoich korzeni. To w świecie współczesnym niezwykle ważne i cenne. “Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyźnie wielkiej, w wielkiej ojczyźnie ludzi” – pisał niekwestionowany ambasador (i admirator) Kociewia, całego Pomorza i małego Pelplina – ks. Janusz St. Pasierb. Znajdźmy więc tych, którzy działając na rzecz małej ojczyzny, budują wspólnotę narodową, europejską, ogólnoludzką. Potrafią łączyć to, co bliskie  z tym, do odległe. To, co lokalne z tym, co uniwersalne.

Bogdan Wiśniewski