Tydzień Bibliotek

6519
W Tygodniu Bibliotek obchodzonym corocznie, w dniach 8-15 maja, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu można było zwiedzić wystawę “Najstarsze książki i czasopisma w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu”. Ekspozycja prezentowała między innymi wydawnictwa z końca XIX w. i początku XX w.
W tym szczególnym dla bibliotek czasie nie mogło zabraknąć oferty skierowanej do dzieci i młodzieży. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały sowy, kojarzące się z biblioteką.
We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne poświęcone skutkom używania substancji psychoaktywnych, podczas których młodzież miała okazję założyć narkogogle i zobaczyć symulację pracy mózgu po zażyciu narkotyków.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych podczas spotkania “Książka elektroniczna – jakie możliwości daje Libra IBUK” zapoznani zostali z e-ofertą naszej biblioteki.
W Powiatowej Bibliotece Publicznej każdy czytelnik może uzyskać bezpłatny dostęp do 1600 tytułów w wersji elektronicznej, a z okazji Tygodnia Bibliotek zyskać dodatkowo miesięczny dostęp do literatury faktu (ponad 900 tytułów). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników wdrożyliśmy dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica, dzięki której udostępniamy zasoby cyfrowe ze wszystkich dziedzin wiedzy – obecnie jest to 291477 dokumentów.
Uwaga! Konkurs!
Uczniów klas IV-VIII i gimnazjów zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący czytelnictwo, na prace czekamy do 27 maja.
Szczegółowe informacje o ofercie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu organizowanych konkursach, spotkaniach i zbiorach na www.bpswiecie.pl i pod tel. 52 3311967 lub w siedzibie biblioteki przy ul. Sądowej 5