Prezentujemy kalendarz Roku Rzeki Wdy 2019

13416
W wyniku starań Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej OKSiR – inicjatora akcji Roku Rzeki Wdy 2019 – powstał kalendarz 33 wydarzeń związanych z Czarną Wodą i organizowanych w powiecie świeckim. Przekrój inicjatyw RRW 2019 jest niezwykle szeroki. Znajdziemy tam zarówno imprezy rekreacyjno-sportowe, akcje ekologiczne, wystawy fotograficzne, czy też plenery i spacery edukacyjno-przyrodnicze.
Wszystko to ma zachęcić mieszkańców powiatu świeckiego do aktywnego spędzania czasu nad tą najbliższą nam rzeką, ukazać jej walory przyrodnicze i rekreacyjne, ale też ogromny potencjał turystyczny.
Powiat Świecki jest partnerem akcji.