Zarząd Powiatu Świeckiego zachęca do składania uwag dot. oferty realizacji zadania publicznego.

7275

Zarząd Powiatu Świeckiego w dniu 16 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. “Niewidzialna rehabilitacja”. Wniosek na realizację tego zadania wpłynął w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o dppiow. W związku z tym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi do treści oferty do dnia 25 kwietnia 2019 roku. Zarząd po analizie otrzymanych uwag niezwłocznie podpisze umowę z oferentem.

Ostateczny termin składania uwag upływa 25 kwietnia 2019 roku o godz. 15:30

Załączniki