Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

4451

Powiat Świecki, jako organ prowadzący publiczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną informuje, że do strajku przystąpiły:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu;

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;

3) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem;

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu;

6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu.

Do strajku nie przystąpili pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, w związku z tym w szkołach wchodzących w skład tego Zespołu, tj.: II Liceum Ogólnokształcącym, Technikum nr 2, Szkole Policealnej Medyczno – Społecznej oraz w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 – zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Szczegółowe informacje n.t przebiegu strajku znajdują się na stronach internetowych w.w. szkół.