Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

6672

wzór sprawozdania art. 18ust.4wzór oferty art.14,ust. 1 2

Zarząd Powiatu Świeckiego zgodnie z podjętą w dniu 28 marca 2019 roku uchwałą ogłasza konkurs ofert Nr 13 i 14. Zadania dotyczą odpowiednio ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i letniego wypoczynku. Treść uchwały i ogłoszeń w załączeniu (do pobrania).

Uwaga! Od 1 marca 2019 roku, obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, które można pobrać poniżej.

Załączniki